Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 


Điểm Quay Đầu Xe Giao Thông Đường Bộ Thiết Kế Quay Đầu Xe Không An Toàn.

Làm cản trở giao thông, gây tai nạn giao thông.


Một điểm quay đầu xe đô thị hiện tại

Nh́n vào ảnh chung ta có nhận xét: nếu phương tiện 2 bánh muốn quay đầu xe phải buộc lấn phần đường cuả phương tiện nặng đề đền điểm quay đầu xe. Như vậy có thể làm cản trở giao thông hoặc gây tai nạn giao thông. Đây là h́nh ảnh được ghi lại vào năm 2003 khi mật độ giao thông c̣n thông thoáng. Cho nên chiếc ôtô c̣n quay đầu xe dễ dàng. Nhưng với điểm quay đầu xe này vào năm 2007 th́ một chiếc xe bus quay đầu xe là gây ùn tắc giao thông. Như vậy đường giao thông dưới đất không thể có điểm quay đầu xe an toàn cho các phương tiện giao thông bằng đường giao thông trên cao.

Đường Trên Cao

 

Trở về


Các Bài Viết Khác

1. Điểm Quay Đầu Xe Một Chiều.

2. Điểm Quay Dầu Xe Và Hệ Thông Metro Trên Cao.

3. Nút Giao Thông Quay Đầu Xe Trên Cao Được Thiết Kế An Toàn.

        

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn