Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 


Điểm Quay Dầu Xe Và Hệ Thông Metro Trên Cao.

Đường trên cao có độ cao khoảng 15mét  là côt nền giao thông, c̣n độ cao của đường ray tàu cao tôc khoảng 22 đến 23 mét bảo đảm độ an toàn cho các phương tiện giao thông khác.Độ cao cuả diểm quay đầu xe có độ tĩnh không khoảng 3,5 mét.


Mô h́nh điểm quay đầu xe bên cạnh hệ thống Metro

C̣n độ tĩnh không cuả đường dưới đất so với tầng đi bộ cuả đường trên cao khoảng 7,5 mét. Rất thông thoáng cho phương tiện giao thông dưới đất. Trong khi độ tĩnh không cuả cầu vượt An Sương thuộc Quận 12 thành Phố HCM được thông báo  là cao  5,3 mét.

Đường Trên Cao

 

Trở về


Các Bài Viết Khác

1. Điểm Quay Đầu Xe Một Chiều.

2. Điểm Quay Đầu Xe Giao Thông Đường Bộ Thiết Kế Quay Đầu Xe Không An Toàn.

3. Nút Giao Thông Quay Đầu Xe Trên Cao Được Thiết Kế An Toàn.       

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn