Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 


Nút Giao Thông Quay Đầu Xe Trên Cao Được Thiết Kế An Toàn.

Nút giao thông được bô trí ở những điểm vượt hẻm hoặc cắt ngang đường. Đường giao thông trên cao được quy hoạch nhắm thẳng  vào các khu dân cư lụp xụp, đi song song hoặc không song song đường dưới đất. V́ vậy đường giao thông trên cao sẽ vượt qua nhiều con đường cắt ngang và hẻm cắt ngang cho nên việc bố trí xây dựng điểm quay đầu xe cũng dễ dàng.


Mô h́nh điểm quay đầu xe kế bên khu dân cư

Khoảng cách của các điểm quay đầu xe tuỳ vào từng khu vưc khu dân cư, cứ 500 mét đến 1 kilomet th́ có một điểm quay đầu xe. Nơi có dân cư thưa thớt th́ khoảng cách xa hơn

Độ dôc của nút quay đầu xe: có độ dôc 6 đến 10%, tùy theo thiết kế. Hẻm hay đường càng rộng th́ độ dôc càng ít.

Đây là nút quay đầu xe một chiều cho phương tiện giao thông với trọng lượng nhẹ. Đường giao thông trên cao không ưu tiiên cho phương tiện giao thông nặng, như xe tải. Mục đích thiết kế giao thông trên cao nhằm giảm mật độ cho hệ thống giao thông quá tải đường dưới đất. Đường trên cao sẽ gánh 30 hay 40% lượng xe có trọng lượng nhẹ để giảm hoàn toàn ùn tắc giao thông cho thành phố.

Hệ thống giao thông trên cao không có giao lộ có đền tín hiêu như các giao lộ dưới đất, mặt đường luôn luôn có giải phân cách. Có thiết kế quay đầu xe an toàn ngoài ra c̣n thiết kế nhiều điểm lên xuống kết nôi với hệ thống giao thông dưới đất nên có thể làm thông thoáng giao thông thành phố cũ.

Đường Trên Cao

 

Trở về


Các Bài Viết Khác

1. Điểm Quay Đầu Xe Một Chiều.

2. Điểm Quay Đầu Xe Giao Thông Đường Bộ Thiết Kế Quay Đầu Xe Không An Toàn.

3. Điểm Quay Dầu Xe Và Hệ Thông Metro Trên Cao.       

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn