Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 
 
So Sánh Tiếng n.

Qua nghiên cứu nhận xét với 2 việc bố trí giao thông mới và cũ. Chúng ta có thể nhận xét tiếng ồn cuả giao thông đô thị cũ thải ra nhiều tầng âm thanh hơn. Với phương pháp sắp xếp bố trí hệ thông giao thông mới, làm cho tiếng ồn được phát tán trong không khí loăng và xa hơn với khu dân cư...

Mật Độ Giao Thông Chật Hẹp Và Kẹt Xe Sẽ Gây Ra Tiếng Ồn.

Giao thông bố trí giữa hai bên nhà bên trong thành phố, làm tiếng ồn phát ra trực tiếp đến tai người dân sống hai bên ven đường  nhiều tiếng ồn phát ra khi mật độ giao thông quá lớn như: tiếng gầm rú xe 2 bánh tiếng c̣i xe và tiếng xe ôtô ngoài ra c̣n tiếng la hét …       

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn