Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 


Điểm Quay Đầu Xe Một Chiều.

Điểm quay đầu xe đây là điểm quay đầu xe một chiều của đường giao thông trên cao. Đường giao thông trên cao luôn luôn có dải phân cách, đặc biệt không có điểm hở cho nên phải có những chỗ quay đầu xe an toàn không làm cản trở lưu thông của các phương tiện khác...Điểm Quay Đầu Xe Giao Thông Đường Bộ Thiết Kế Quay Đầu Xe Không An Toàn.

Làm cản trở giao thông, gây tai nạn giao thông...Điểm Quay Dầu Xe Và Hệ Thông Metro Trên Cao.

Đường trên cao có độ cao khoảng 15mét  là côt nền giao thông, c̣n độ cao của đường ray tàu cao tôc khoảng 22 đến 23 mét bảo đảm độ an toàn cho các phương tiện giao thông khác.Độ cao cuả diểm quay đầu xe có độ tĩnh không khoảng 3,5 mét...Nút Giao Thông Quay Đầu Xe Trên Cao Được Thiết Kế An Toàn.

Nút giao thông được bô trí ở những điểm vượt hẻm hoặc cắt ngang đường. Đường giao thông trên cao được quy hoạch nhắm thẳng  vào các khu dân cư lụp xụp, đi song song hoặc không song song đường dưới đất. V́ vậy đường giao thông trên cao sẽ vượt qua nhiều con đường cắt ngang và hẻm cắt ngang cho nên việc bố trí xây dựng điểm quay đầu xe cũng dễ dàng …       

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn