Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 


Kích Cầu Nền Kinh Tế Tạo Công Ăn Việc Làm Cho Người Lao Động.

Quy họach đô thị mới cải tạo đô thị cũ có đường  giao thông trên cao là thúc đẩy nền kinh tế đang trong thời kỳ khủng hỏang ,một thời kỳ suy giảm kinh tế ṭan cầu đang ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động .Trong số hàng triệu người lao động là bao gồm đến tất cả mọi thành phần  kinh tế, từ ngân hàng đến sản xuất, từ thành thị đến nông thôn. Như phân tích các phần trên đường giao thông trên cao mang lại nhiều lợi nhuận to lớn cần khai thác. V́ vậy quy họach xây dựng đô thị mới có giao thông trên cao cần đến một lực lượng lao động lớn từ trí thức đến công nhân lao động b́nh thường. Hàng ngàn kỹ sư, kiến trúc sư tham gia và hàng triệu công nhân xây dựng cống hiến sức lực cho những công tŕnh. 

Đường Trên Cao

 

Trở về


Các Bài Viết Khác

1. Không Đền Bù Bằng Tiền, Đền Bù Bằng Căn Hộ.

2. Thu Tiền Thuế Các Phương Tiện Giao Thông.

3. Tiếp Kiệm Đất, Tăng Diện Tích Và Không Gian ở.

4. Giảm Kẹt Xe, Thu Lệ Phí Giao Thông.

5. Lợi Ích Giao Thông, Kinh Tế Cao.

6. Tiếp Kiệm Tối Đa Đất Đai Đô Thị.

7. Phát Triển Giao Thông Công Cộng, Đường Tàu Đệm Từ Cao Tốc. 

8. Tận Dụng Đường Trên Cao Để Thiết Kế Các Công Tŕnh Điện , Nước Sinh Họat Ngầm.       

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn