Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 

Thành Ph Bn Vng Là  Bo V Tài Nguyên Thiên Nhiên.


Mô h́nh quy hoạch mới

Nếu quy hoạch theo phương pháp cũ th́ thành phố không c̣n quỹ đất cho phân lô, không đủ đất cho giao thông và không đủ đất quy hoạch các công tŕnh giao thông công cộng như công viên cây xanh. Ngoài ra c̣n phải dành nhiều quỹ đất cho xây dựng khu công nghiệp đê đảm bảo kinh tế thành phố.

V́ giá đất quá cao và thiếu, nên các nhà đầu tư chuyển đi các khu vực khác với gía đất rẻ hơn làm cản trở sự phát triển cuả thành phố.


Đường Trên Cao

 

Trở về


Các Bài Viết Khác

1. Nhà Liên Kế Phân Lô Có Diện Tích 4mx20m Để Có Chiều Rộng Mặt Đường Là 40 Mét.

2. Hai Lc Nhà Phân Lô Ngang. 

3. Phương Thức Phân Lô Khu Đô Thị Cũ Khác Với Cách Quy Hoạch Hiện Nay.

4. Nhà  Phân Lô Với Giao Thông Trên Cao Bảo Đảm Cuộc Sống Dân Sinh Tốt Hơn.       

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn