Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 


Đường Dẫn Được Bố Trí Nằm Sát Toà Nhà Cao Tầng.


Mô h́nh đường dẫn xuống nằm sát nhà cao tầng

Nhằm kết nối liên thông giữa hệ thống giao thông trên cao và hệ thống giao thông dưới đất. Tuỳ theo địa h́nh chúng ta có thể thiết kế khác nhau. Đường dẫn xuống một chiều cho phương tiện giao thông theo hướng thuận của đường giao thông trên cao.

 

Đường Trên Cao

 

Trở về


Các Bài Viết Khác

1. Ṿng Xoắn Hai Chiều Là Cửa Ngơ Cuả Hệ Thống Giao Thông Trên Cao.

2. Đường Dẫn Có Độ Dài 80m Đến 100m.

3. Đường Dẫn Lên Hay Xuống Được Thiết Kế Theo Địa H́nh.       

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn