Welcome to New Transportation System  Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ

Đô Thị Cũ

Quy Hoạch

Phát Triển

Công Viên

So Sánh

T́m kiếm

Google

 

 
 
 


Ṿng Xoắn Hai Chiều Là Cửa Ngơ Cuả Hệ Thống Giao Thông Trên Cao.

Có một chiều lên và một chiều xuống, ṿng xoắn là đường dẫn quan trọng cuả đường giao thông trên cao.


Mô h́nh ṿng xoắn 1

Ṿng xoắn có h́nh trôn ốc, thiết kế luôn luôn có giải phân cách, ṿng xoắn là đường dẫn  thiết kế theo h́nh trôn ốc nhằm tiếp kiệm đất tối đa, ṿng xoắn có 4 hoặc 5 ṿng. Độ tĩnh không là 3,7 mét đến 4 mét chiếu cao cách tầng.

Ṿng xoắn có kiểu h́nh vuông là đường dẫn lên hay dẫn xuống có một chiều .nên không có dăy phân cách. Đường dẫn có độ dốc 4% đến 6% 


Mô h́nh ṿng xoắn 2

 

Đường Trên Cao

 

Trở về


Các Bài Viết Khác

1. Đường Dẫn Có Độ Dài 80m Đến 100m.

2. Đường Dẫn Lên Hay Xuống Được Thiết Kế Theo Địa H́nh.

3. Đường Dẫn Được Bố Trí Nằm Sát Toà Nhà Cao Tầng.

        

 Trang chủ   │  Giới thiệu     Diễn đàn  │  Liên hệ


Địa chỉ: 1/119 Nhị tân - Tân thới nh́ - Hóc môn - Tp. HCM. Tel: 08. 7131281
E-mail:
thuandesign@duongtrencao.com.vn; web: http://www.duongtrencao.com.vn